โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์

โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์

สระว่ายน้ำสำหรับเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ต้องการสระน้ำอุ่นเพื่อการเรียนว่ายน้ำของเด็กๆ วางใจให้ I AM POOLHEATER ติดตั้ง PAC POOLTEMPER สำหรับปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ เพื่อให้ได้สระน้ำอุ่นที่เด็กๆสามารถลงว่ายน้ำได้ทุกฤดู

ขนาดสระ 80 m3

อุณหภูมิใช้งาน 32°C 

เครื่องที่ใช้

PPT-100SVS : Heating Capacity 46 KW จำน วน 1 เครื่อง

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์